Třetí hobby závody: Velký skok Ivana Ryčovského

10. 5. 2014 se konaly již třetí hobby závody v areálu Jezdeckého oddílu Dubicko. Účast byla díky pěknému počasí poměrně velká a my jsme zaznamenali jisté změny v žebříčku. Linda Hošková si stále drží své první místo, a sice se 118 body. Velká změna však nastala na příčkách dalších. Na druhé místo se probojoval teprve druhou sezónu startující Ivan Ryčovský, který má na svém kontě 75 bodů. Minule byl tento jezdec až kolem 8. místa. Další tři místa pak také patří domácím, třetí je momentálně Lenka Vachutková, čtvrtý Marek Langer a pátá Barbora Ryčovská.

Křížkový parkur patřil poníkům. Z celkem 17 dvojic zvítězila M. Janušová s Cipískem, na druhém místě se umístila M. Mikulášová s Citem a na třetím byla H. Bílková, taktéž s Citem.

Už v následující soutěži, 60/70 centimetrů, však zvítězil jezdec domácí - Bohuslav Přibyl s Morava Cipískem. O něco pomalejší čas měla druhá Linda Hošková s Alabastrem a třetí místo opět získala domácí jezdkyně, Martina Žváčková s Molly. Ivan Ryčovský, druhý v seriálu, zde získal čtvrté místo. Sice málem zabloudil, ale díky pohotové reakci trenéra a skvělým skokovým schopnostem koně si díky tomu jen zlepšil čas.. V této soutěži startovalo 28 dvojic.

Linda se však jen se stříbrem nemínila spokojit, a tak v dvoufázovém skákání 80/90 centimetrů s Alabastrem po velmi rychlém výkonu zvítězila v konkurenci 15 dvojic. Druhá byla V. Bednářová s Dajdou. Třetí místo připadlo Ivanu Ryčovskému s Lotrekem. Nutno podotknout, že na této výšce se Ivanovi loni příliš nedařilo a letos v 80/90 startoval poprvé.

Ve dvoufázovém skákání 95/105 centimetrů zvítězila (naprosto neočekávaně) Lenka Vachutková s Najdy. Drobná klisna byla očividně velmi nadšená, že si zase jednou může zaskákat a odměnila se své jezdkyni svižnými obraty a rychlou jízdou. Druhá se umístila Barbora Ryčovská s Novelou. Jezdkyně se sice velmi snažila závodit, ale na Lenku stejně ztrácela celé tři sekundy. Třetí skončil Marek Langer s Elvisem 3. Této soutěže se účastnilo 13 startujících.

Vrcholem dne byla stupňovaná obtížnost do 110 centimetrů. Opět zvítězila Lenka s Najdy a druhá byla opět Barbora s Novelou. Byly to jediné dvě dvojice, které přeskákaly parkur bez chyby. Nutno však dodat, že v případě Barbory to bylo především zásluhou Novely, neboť Bára podle slov trenéra jela jako "když tě pošlou do lesa bez buzoly". Třetí byl také domácí jezdec, Radek Smyčka s Gordonem-H. Tato soutěž byla taktéž poměrně dobře obsazená, celkem zde bylo 14 startů.

Malá zajímavost na závěr: V každé soutěži dne se na dekorování dostal některý člen rodiny Ryčovských. V křížcích to byla Heda Ryčovská (5. místo), v 60/70 cm a 80/90 cm Ivan Ryčovský (4. a 3. místo) a v posledních dvou soutěžích Barbora Ryčovská (2. a 2. místo). Sourozenci Vachutkovi by se měli mít na pozoru, protože zde vzniká nová úspěšná rodina.