Rozloučení s Molly

17. srpna 2014 nás ve věku dvaceti tří let navždy opustila Molly. Tato charakterní holštýnská klisna se narodila v dubnu roku 1991. I když nikdy sama nezávodila ve vysokém sportu, byla až do konce svého života nadšenou a velmi šikovnou skokankou, a to i přesto, že poslední roky svého života byla napůl slepá. Chuť skákat předávala i svým potomkům, kteří dosahují v parkuru až stupně ST.

Molly však nebyla jen výborná matka, ale i skvělá učitelka a klisna s velkým srdcem, která udělala pro svého jezdce téměř cokoli. Zároveň však po celý život vynikala ohnivým temperamentem, který taktéž předala většině potomků.

Z těch si připomeňme třeba skvělou klisnu Manon, jejíž výkonnost dosáhla úrovně S*, klisnu Mon Chery-H, která pod Lenkou Vachutkovou tradičně dosahuje výborných výsledků v parkurech stupně L nebo třeba Mozarta-H.

Molly si vždycky budeme pamatovat jako veselou drobnou kobylku, která se i ve dvaceti letech chovala jako čtyřletá. Nikdo, kdo ji měl tu čest poznat, na ni nezapomene. Molly už navždy zůstane v našich srdcích.