KMK Litomyšl: Čtvrté místo pro Vanillu Rose-H

Dva dny po Velké ceně se v Litomyšli konalo jedno z kol celorepublikových Kriterií mladých koní. Před dvěma lety se Lenka účastnila Kritérií v Brně s tehdy pětiletým Corlatem-H. Tentokrát závodila s Vanillou Rose-H, šestiletou klisnou domácího chovu. (Matkou Vanilly je Viola, se kterou Lenka absolvovala mnoho parkurů stupně ST i pár mistrovství.)

Vanilla měla loni zdravotní pauzu a nemá ještě mnoho zkušeností, přesto se s obtížným parkurem na úrovni L** (120 centimetrů) poprala výborně.

Do parkuru byl zařazen i malý vodní příkop se zídkou, aby ho koně respektovali. Stejně jako většina ostatních, i Lenka si ho při zahajovacím tréninku zkusila. Kromě něj přeskákala s Vanillou pár dalších skoků s plůtky, aby v samotném parkuru nebyla klisna něčím překvapena.

Vanilla parkur přeběhla lehce, stylově a bez jediného zaváhání. Byl to jeden z nejhezčích parkurů této dvojice (i když Lenka tvrdí, že jejich výkon mohl být ještě o něco lepší). Známky udělené odbornou komisí byly poměrně odpovídající.

Nejnižší známku dostala Vanilla podle očekávání za prostupnost, za celkový projev nad skokem. Komisi se úplně nelíbila práce hřbetem. I tak však byla známka celkem vysoká, 7,8. Za odraz dostala klisna rovných 8 a nejlépe byla hodnocena její přiježděnost a pohyb po parkuru, a to známkou 8,2. Celkově tak Vanilla Rose získala známku 24,0, což ji řadilo na výborné čtvrté místo z jedenácti klisen.

Pro srovnání: Vítězka kategorie šestiletých klisen, Easy Lady, získala všechny známky o čtyři desetiny vyšší než Vanilla. Naopak nejhorší výsledky byly o více než 1,0 nižší.

Vanilla se na Kritériích předvedla v tom nejlepším světle a je vidět, že nejenom její jezdkyně, ale také odborní komisaři v ní vidí velký potenciál do budoucna!

Foto (c) Michaela Javůrková, fotomichaela.wbs.cz a Barbora Ryčovská