Kategorizace jezdců - ano nebo ne?

Před dvěma hodinami zveřejnil web České jezdecké federace článek, který nepochybně vyvolá spousty dotazů, diskuzí a námitek. Podle rakouského vzoru by již od následující sezóny měla být u nás zavedena tzv. kategorizace jezdců. Víceméně jde o čtyři kategorie rozdělené dle výkonnosti. Každý jezdec je zařazen jen do jedné kategorie, pro postup do vyšší musí splnit určité podmínky (např. pět parkurů dané úrovně zajetých maximálně s osmi trestnými body). Pořadatelé závodů mohou vypisovat i soutěže otevřené pro všechny kategorie.

I když se toto netýká výhradně naší stáje, myslím, že by se nad tím všichni jezdci měli zamyslet. Co to pro nás znamená? Výhodu vidím především v tom, že jezdec na úrovni L bude moci poměřit své síly se sobě rovnými, a nebude se muset obávat, že proti němu nastoupí třeba ,,téčkař". Tato opatření také ,,pustí" do vyšších parkurů jen ty, co na to opravdu mají - nikdo se nebude moci bezhlavě a bez omezení hnát do ST po jednom přejitém ,,elku".

Nikde se zde nepíše o mladých koních, kteří přece nemohou startovat hned ve vyšších soutěžích jen proto, že mají dobré jezdce. To však nejspíš vyřeší otevřené soutěže. Velkou nevýhodu vidím v tom, když má někdo více koní a každého na jiné úrovni. Bude moci s jedním jezdit pouze otevřené soutěže, protože výkonnost koně je nižší než výkonnost jezdce?

Přikládám původní článek z webu ČJF, doporučuji pořádně prostudovat. Níže se nachází anketa, ráda budu znát vaše názory, které můžete psát i na facebookových stránkách.

Dokument o kategorizaci jezdců

Facebooková stránka Drbny